Пещерен клуб и Спелео училище София
Пещерен клуб и Спелео училище София
Българска Федерация по Спелеология
Основно меню
Начало
Клубът
Спелео Училище
Технически описания
Новини
Форум
Галерия
Полезно
Контакти
Кой е тук?
В момента има 18 посетителя в сайта

Национален технически преглед "Вратца 2010" Печат
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Последно
Автор: Владимир   
Четвъртък, 19 Август 2010г.

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПЕЛЕОЛОГИЯ
НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА
НАЦИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА КЛУБОВЕТЕ ПО ПЕЩЕРНО ДЕЛО „ВРАТЦАТА-2010"

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в Националния технически преглед, който се организира с помоща на пещерен клуб "София", София и „Стрешеро" Враца с подкрепата на Българската федерация по спелеология

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Националният технически преглед се провежда съгласно утвърдения календарен план за проявите на Българската федерация по спелеология през 2010г, непроведен поради промяна на място на провеждане на Националния пещерен сбор от 21-24 май 2010 от Крушуна на Скалните мостове. Той ще даде възможност за среща и изява на младите членовете на федерацията, запознаване и обмяна на опит между тях.
Целта на този преглед е:
Да се проверят практическите познания на младите пещерняци;
Да се проверят възможностите им за оказване помощ на вертикални пасажи.
Да се провери техническата и общо физическата подготовка на участниците;Да
Да създаде условия за формални и неформални контакти, опознаване и обмяна на опит между участниците;
Пещерните клубове ще се явят при равни условия, като оценката и класирането ще се извършва по точковата система съгласно оценачните таблици;

ВРЕМЕ И МЯСТО
Националният технически преглед на клубовете по пещерно дело ще се проведе от 17 до 19 септември 2010г. в района на Врачанските скали, гр. Враца. Участниците трябва да пристигнат до 17.30 часа на 17 септември 2010 година на поляната под Врачанските скали.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ
В техническия преглед могат да участват всички пещерни клубове с неограничен брой отбори с по трима души, със стаж като пещерняци от 1 до 3 години. Участниците могат да бъдат пещерняци, само които са завършили курса "Пещерняк" през периода от 2007 до 2010 година и са заявили своето участие най-късно до 01.09.2010г.
При получени заявки от по-малко от 8 отбора техническите прегледи няма да се проведат, по предвидения от настоящата наредба начин.
Изискват се следните документи:
1. Документ със заверен периодичен преглед
2. Документ за застраховане на всеки участник за най-малко 300 лв.
3. Документ за пред състезателен медицински преглед
4. За не навършили 18 годишна възраст разрешение за практикуване от родителите или настойниците.
Нередовните участници и представителни групи не се допускат за участие в прегледа.
Клубове не отчели членския си внос за 2010г. също няма да бъдат допуснати до участие.
Представителната група се състои от 3-ма участника + водач. Представителна група с по- малко от трима човека не се допуска до участие .
Дневните и пътните на участниците са за сметка на пещерните клубове.
Забележка: Организаторите поемат всички организационни разходи по провеждането на националните технически прегледи и осигуряват оборудване на системите и награди.

МЯСТО НА БИВАКУВАНЕ
Палатъчният лагер ще бъде разположен на поляните на река Лева в района Вратцата. Участниците трябва да носят необходимите бивачни пособия за нощуване на открито и съответната екипировка за участие в техническите прегледи.

ЕКИПИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ
Участниците в националния технически преглед на пещерните клубове трябва да носят лична екипировка за проникване въвводни пещерни пропасти, подходящо осветление минимум за 5 часа, както и всичко необходимо за картиране на пещери.

РЕГИСТРАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
МЯСТО – Алпийския дом, УЧАСТВАТ - Ръководителите на отборите
На 17 септември от 18.00 часа ще бъде проведена техническа конференция с ръководителите на отборите, която ще включва:
- от 18.00 до 19.30 часа - Проверка на документите
- от 19.30 до 20.00 часа - Разяснения по провеждането на прегледите
- от 20.00 до 20.30 часа - Теглене на жребий за реда на представяне на клубовете

ПРОГРАМА
18.09.2010г.
- провеждане на прегледите по ред определен чрез жребий
19.09.2010г.
- 12.00 часа - Обявяване на класирането и връчване на наградите
Прегледите ще бъдат проведени на Вратцата. В маршрута определен за преминаване ще бъдат включени следните елементи от техниката за проникване в пещери и пропасти:
-Изкачване на скален пасаж 4-5 м. със самоосигуровка
- Преминаване на парапет
- Изкачване по стълба.
- Екипиране и дезикипиране на система с междинни прехвърляния за спускане и изкачване на отвес
- Спасяване - сваляне на пострадал от въже по отвес
- Картировка - част от пещера или пещера „
Елементите се преминават от целия отбор с багажна торба.
Контролното време ще се определи на място в зависимост от дължината и сложността на маршрута в пещерата.

КЛАСИРАНЕ
Класирането ще бъде комплексно. То ще представлява сбора на точките набрани от всеки отбор при изпълнение на елементите съгласно оценачните таблици. На отборите класирали се от 1 до 3 място ще бъдат раздадени материални награди (съоръжения и екипировка).

Секретар на БФСп :
(п) Т. Даалиев

 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПЕЛЕОЛОГИЯ

НАРЕДБА ЗА  ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА

НАЦИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДНА КЛУБОВЕТЕ ПО ПЕЩЕРНО ДЕЛО „ВРАТЦАТА-2010”

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в   Националния технически преглед, който  се организира с помоща на пещерен клуб “София”, София, „Стрешеро” Враца с  подкрепата на Българската федерация по спелеология

 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Националният технически преглед се провежда съгласно утвърдения календарен план за проявите на Българската федерация по спелеология през 2010 г., непроведен поради промяна на място на провеждане на Националния пещерен сбор от 21-24 май 2010 от Крушуна на Скалните мостове.  Той ще даде възможност за среща и изява на младите членовете на федерацията, запознаване и обмяна на опит между тях.

Целта на този преглед е:

Да се проверят практическите познания на  младите пещерняци;

Да се проверят  възможностите им за оказване помощ на вертикални пасажи.

Да се провери техническата и общо физическата подготовка на участниците;Да

Да създаде условия за формални и неформални контакти, опознаване  и обмяна на опит между   участниците;

Пещерните клубове ще се явят при равни условия,  като оценката и класирането ще се извършва по точковата система съгласно оценачните таблици;

 

            ВРЕМЕ И МЯСТО

Националният технически преглед на клубовете по пещерно дело ще се проведе от

17 до 19 Септември 2010г. в   района на Врачанските скали, гр. Враца. Участниците

трябва да пристигнат до 17.30 часа на 17 септември 2010 година на поляната под Врачанските скали.

           

            ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СБОРА И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ

В сбора могат да участват всички пещерни клубове в страната с неограничен брой отбори. 

Технически прегледи

В техническият преглед могат да участват всички пещерни   клубове с неограничен брой отбори с по трима души, със стаж като пещерняци от 1 до 3 години. Участниците могат да бъдат пещерняци, само които са завършили курса “Пещерняк” през периода от 2007 до 2010 година и са заявили своето участие най-късно до 01 08 2010 г. 

При получени заявки  от  по-малко от 8 отбора техническите прегледи няма да се проведат, по предвидения от настоящата наредба  начин.

Изискват се следните документи:

1. Документ със заверен периодичен преглед

2. Документ за застраховане на всеки участник за най-малко 300 лв.

3. Документ за пред състезателен медицински преглед

4. За не  навършили 18 годишна възраст разрешение за практикуване от родителите или настойниците.

Нередовните участници и представителни групи не се допускат за участие в прегледа.

Клубове не отчели членския си внос за 2010г. също няма да бъдат допуснати до участие.

Представителната група се състои от 3-ма участника + водач. Представителна група с по- малко от трима човека не се допуска до участие .

Дневните и пътните на участниците са за сметка на пещерните клубове.

Забележка:  Организаторите поемат всички организационни разходи по провеждането на националните технически прегледи  и осигуряват оборудване на системите и награди.

           

            МЯСТО НА БИВАКУВАНЕ

Палатъчният лагер ще бъде  разположен  на  поляните  на река Лева в района Вратцата.  Участниците трябва  да носят необходимите бивачни материали за нощуване на открито и съответната екипировка за участие в техническите прегледи.

 

            ЕКИПИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

Участниците в националния технически преглед на   пещерните клубове ще

трябва да носят лична екипировка за проникване във водни пещерни пропасти, подходящо осветление минимум за 5 часа, както и всичко необходимо за картиране на пещери.

 

            РЕГИСТРАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

МЯСТО –Алпийския дом” ”, УЧАСТВАТ - Ръководителите на отборите

На 17 септември от 18.00 часа ще бъде проведена  техническа конференция с

ръководителите на отборите, която ще включва:

- от 18.00 до 19.30 часа - Проверка на документите

- от 19.30 до 20.00 часа - Разяснения по провеждането на прегледите

- от 20.00 до 20.30 часа - Теглене на жребий за реда на представяне на клубовете

           

            ПРОГРАМА

18.09. 2010 г.

- провеждане на прегледите по ред определен чрез жребий

19. 09.2010 г.

- 12.00 часа-обявяване на класирането и връчване на наградите

Прегледите ще бъдат проведени на Вратцата. В маршрута определен за преминаване, ще бъдат включени следните елементи от техниката за проникване в пещери и пропасти.

-Изкачване на скален пасаж 4-5 м. със самоосигу ровка

- Преминаване на парапет

- Изкачване по стълба.

- Екипиране и дезикипиране на система с междинни прехвърляния за спускане и изкачване на отвес

- Спасяване - сваляне на пострадал от въже по отвес

- Картировка - част от пещера или пещера „

Елементите се преминават от целия отбор с багажна торба.

Контролното време ще се определи на място в зависимост от дължината и

сложността на маршрута в пещерата.

           

            КЛАСИРАНЕ

Класирането ще бъде комплексно. То ще представлява сбора на точките набрани

от всеки отбор при изпълнение на елементите съгласно оценачните таблици. На отборите класирали се от 1 до 3 място ще бъдат раздадени материални

награди (съоръжения и екипировка).

 

                          Секретар  на БФСп : 

 

                                                                                                            (п) Т. Даалиев

 

 
Къде ще ходим
Календар на републикански, клубни и други прояви...
Последни албуми в галерията
Поддръжка
Партньори

outsider_logo

Алпи

Стената

Go!Outdoor

Булинс

Популярно

 

© 2021 Пещерен клуб и Спелео училище София
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.